Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
piątek, 19 Lipiec, 2024 - 04:15
 • Stare sagi ze Średniowiecza opisują jak ziemie obecnej Polski miały uzyskać niepodległość i wybić się na niezależność. Opisy te są zwykle lekceważone przez współczesnych historyków, nie wiadomo czy słusznie, zresztą nie były one tłumaczone dotychczas na język polski. Przykładem jest legenda wodza Wikingów z ujścia rzeki Odry, Jarla Sigvaldi'ego. Istnieje możliwość, że Sygryda, druga żona króla Danii Swena Widłobrodego, córka szwedzkiego wodza Skagula Tostea to ta sama osoba co pierwsza żona Swena, księżniczka polska która po ślubie zmieniła imię na Gunhilda.

 • 1350 lat historii Polski to dość mało zbadana rocznica. Obliczenia są  oparte na analizie opisów upadku Lechii lub Państwa Samona, dużego tworu istniejącego jako poprzednik Polski.  Po rozpadzie wielkiego imperium powstał szereg mniejszych państw plemiennych- w tym - Polska. Opisy kronikarskie pozwalają na nowo przedstawić ten niesłuszne zapomniany okres historii Polski, ba, można go wręcz "odkryć na nowo".
   
  Wg opisów kronikarskich, Lechia miała rozpaść się po rządach Popiela II. Dzięki pracy historyków można dziś datować te wydarzenia, których szczegóły częściowo giną w otchłani dziejów, a częściowo- zachowały się w kronikach i legendach po dzień dzisiejszy.  
   

 • Polska historia przedkatolicka jawi się dla naukowców jako baśnie lub mity. Po części jest to zrozumiałe- dawne kroniki pełne są nieprawdopodobnych połączeń epok, a postaci historyczne nie trzymają się zwykłej datacji historycznej. Epoki i opowiedziane historie- nie pasują. Trudno uchwycić elementy pozwalające czasowo zidentyfikowac różne historie. Ale- być może- już w przeszłości takie elementy wychwycono? Okazuje się, że tak.

  Popiel I, wg "Pocztu królów bałwochwalców"

  Czy udało się odkryć zagadkę powstania Polski?