Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
piątek, 14 Czerwiec, 2024 - 23:04

Zagadkowa śmierć eksperta od dżucze i Kim Ir Sena

śr., 10/01/2018 - 23:05
Kategoria: 

Eksport od ideologii dżucze i autor wydanej w 1983 pracy doktorskiej na temat Kim Ir Sena, dyktatora Korei Północnej, zmarł w dniu wczorajszym w trakcie lotu w samolocie nieznanych redakcji linii. Do tej pory zmarło dwóch sędziów z Trybunału Konstytucyjnego, zaś zmarły wczoraj Bogusław Banaszak był sędzią Trybunału Stanu od roku czasu. Trybunał Stanu to martwy organ, nie mający kompetencji i zebrał się wg doniesień internautów z sieci Facebook aż 4 (cztery) razy od 1929 r. 

Na forum onet.pl pojawiły się komentarze na jego temat:

" Na wykładach słyszałem od niego co innego (nie tylko ja), niż mówił na polecenie PiS-u dla osiągnięcia własnych korzyści. Gdyby był odważny i prawy oraz wyrażał podobne opinie lata temu, to napisał bym, iż jego podejście do prawa konstytucyjnego było ekstrawaganckie a być może nowatorskie. Nie miał odwagi, chociaż za to nie bili, potrzebny był bodziec materialny... "

"O zmarłych mówi się dobrze, albo wcale. Więc wspomnę jedynie że wiele lat temu na swoich wykładach i seminariach Prof. Banaszak zawsze podkreślał, jak ważna jest zasada trójpodziału władz i niezależność władzy sadowniczej. Zaś o tym co mówił i robił w ostatnich 2 latach wspominać lepiej nie będę."

"Miałem z nim wykłady z prawa konstytucyjnego. Bardzo fajnie prowadził zajęcia, przedstawiał materiał w ciekawy sposób i podpierał się przykładami z życia. Szkoda, że później tak bardzo zaangażował się w ten cały polityczny spór.." (za siecią Facebook)

Dziennik Berliński pisze "Tak niedawno - 30 października ubiegłego roku prof. Banaszak gościł w Berlinie wraz ze zmarłym również niedawno kolegą, profesorem Morawskim. "

W sieciach społecznościowych i np. na forum telewizjarepublika.pl pojawiły się sugestie iż zgon trzeciego już sędziego z grupy najważniejszych sądów RP w krótkim okresie czasu jest czymś dziwnym. Bogusław Banaszak był dziekanem nowoutworzonego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Internauci wyliczają:

- 12 lipca 2017 r. zmarł Lech Morawski z grupki pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy wybrani zostali przez PiS. Miał 68 lat.

- 20 grudnia 2017 r. zmarł sędzia Trybunału Konstytucyjnego Henryk Cioch.

- 9 stycznia  2018 zmarł sędzia Bogusław Banaszak, od stycznia 2017 był sędzią Trybunału Stanu, by przedstawicielem rządu PiS w Komisji Weneckiej.

opr. A. Fularz 2018

Wypowiedzi B. Banaszaka:

Bardzo dobrze, że prezydent Andrzej Duda podpisał właśnie ustawę o sądach powszechnych, bo jest ona ważna zarówno dla sędziów i dla obywateli. Ta ustawa spośród trzech ustaw, które pan prezydent miał do podpisania, była tą ustawą podstawową, bo naprawia podstawowe kwestie.
Źródło: Prof. Banaszak: bardzo dobrze, że prezydent podpisał ustawę o sądach powszechnych, rp.pl, 25 lipca 2017

Umiejętności uboju rytualnego, stanowiąc istotny składnik obyczajów i tradycji, decydują o tożsamości danej grupy narodowej lub etnicznej i objęte są ochroną konstytucyjną na równi z innymi elementami decydującymi o tożsamości kulturalnej danej grupy. Zakaz uboju rytualnego stanowi więc ograniczenie praw mniejszości ubój ten praktykujących i powinien mieć uzasadnienie w dobrach chronionych konstytucyjnie i być konieczny w demokratycznym państwie prawnym. Źródło: Prawo mniejszości narodowych do kultywowania własnej tożsamości kulinarnej, „Gdańskie Studia Prawnicze”, 31, 2014, s. 21.

W Polsce brak jest kompleksowej prawnej regulacji zagadnienia wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Skutkiem tego w praktyce jest brak instrumentów prawnych zapewniających efektywną realizację tych orzeczeń. W następstwie tego stanu rzeczy częściowo lub całkowicie niewykonanych na koniec 2012 r. pozostaje 86 orzeczeń i postanowień sygnalizacyjnych.
Źródło: Opinia prawna na temat przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, „Zeszyty Prawnicze”, 2014, nr 1 (41), s. 69.

Ważne jest, aby powstała izba dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym. Sędziowie powinni mieć komfort, że jednostki, które się sprzeniewierzyły godności swojego urzędu, będą szybciej karane i usuwane.
Źródło: Prof. Banaszak: bardzo dobrze, że prezydent podpisał ustawę o sądach powszechnych, rp.pl, 25 lipca 2017
 

na podstawie Wikiqotes, Facebook, Onet itd.