Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 6 Czerwiec, 2023 - 23:56

25. rocznica ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

śr., 17/01/2018 - 21:53
Kategoria: 

"19 stycznia obchodzimy 25 rocznicę ratyfikacji przez Polskę Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka. Konwencja to także nasze, polskie prawo. Zgodnie z
polską Konstytucją ma pierwszeństwo przed ustawami. Jest to szczególnie
ważne w dobie kryzysu sądownictwa."

według informacji prasowej biura RPO