Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
sobota, 13 Kwiecień, 2024 - 18:17

Adam Michnik, bohater 25-lecia

czw., 05/06/2014 - 21:50

Bohaterowie 25 lat wolności politycznych

Adam Michnik niedługo skończy 68 lat. To jemu zawdzięczamy redagowanie treści, które stworzyły system pookrągłostołowy. Były polityk prowadzi i także ongiś aktywnie redagował "Gazetę Wyborczą", organ komitetu obywatelskiego przy przewodniczącym związków zawodowych NSZZ "Solidarność". Był on naczelnym "koncesjonowanej" przez wczesne władze związkowej gazety codziennej wydawanej przez Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Kierowana przez niego gazeta po jakimś czasie została jednak odrzucona przez ów związkowy ruch polityczny i formalnie pozbawiona prawa do stosowania logotypu "Solidarności".

Adam Michnik odniósł ogromny sukces. Przez lata był rodzajem szarej eminencji, zajmując wpływowe stanowisko w ongiś najpoczytniejszej gazecie kraju, której nakład jednakże wciąż spada. Stał się jedynym medialnym magnatem w początkach oryginalnej polskiej drogi gospodarczej: solidaryzmu, dziwnej trzeciej drogi, niekapitalistycznej i niesocjalistycznej zarazem. Heinrich Pesch (1854-1926) promował idee solidaryzmu w jego przedwojennym "Podręczniku Nauczania Ekonomii".

Czy Adam Michnk utożsamiał się z jakimiś ideologiami ekonomicznymi? Czy też ów system jest ty;lko wymysłem historyków gospodarczych? Nie wiemy. To wymagałoby badań.

10 listopada 2010 roku redaktor naczelny gazety otrzymał odznaczenie Oderu Orła Białego. Jest członkiem wpływowego amerykańskiego think-tanku Council on Foreign Relations wydającego czasopismo Foreign Affairs. Czasopismo Foreign Affairs jest powiązane z największymi amerykańskimi korporacjami i kręgami rządowymi, ale jest uznawane za wiarygodne i dobrej jakości.  

Dziś zaś gazeta - której nominalnie nadal szefuje Adam Michnik- mając reklamodawców publicznych w swoim dodatku z okazji rocznicy wyborów w których zaledwie ok. 35 % miejsc przypaść miało opozycji, utrzymuje się na rynku w stopniu znacznie lepszym nisz nasza skromna firma. Jej dziennikarzy odznaczono nawet państwowymi wyróżnieniami i medalami. 

opr. A. F.