Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
poniedziałek, 11 Grudzień, 2023 - 23:12

Legenda o najeździe Cymbrów w roku 448 na Nowogród Bobrzański

ndz., 08/04/2018 - 20:38

"Starożytną przeszłość ma niewielkie dziś miasteczko Nowogród Bobrzańki, leżące nad rzeką Bóbr w powiecie żagańskim, a więc w jednych z tych powiatów który od dawna należał do ziemi dolnośląskiej; obecnie znajduje się on w granicach województwa lubuskiego.

Okolicę tę zamieszkiwało od dawna plemię Bobrzan, których terytorium rozciągało się nad środkowym i górnym Bobrem, a graniczyło z ziemiami innych plemion śląskich: Dziadoszan w okolicy Głogowa i Ślężan osiadłych wokół świętej góry Ślęży.
     Długo jeszcze ludność pokazywała w dolinie rzeki Bóbr mogiły, które nazywano "pogańskimi mogiłami". Od dawna już ziemie Bobrzan nękali najeźdźcy. Podobno w roku 448 pojawiło się w tych stronach rozbójnicze germańskie plemię Cymbrów. Bobrzanie odparli ich napad i przez jakiś czas pokój zapanował w ich kraju.
     Przechowała się też pamięć o dzielnym i roztropnym wojewodzie Nowicy. On to właśnie założyć miał nad Bobrem miasto Nowogród, nazwane tak od jego imienia. Gród ten, położony na pagórku z obronnym zamkiem wybudowanym na zachód od miasta, miał zawsze bronić przejścia przez dolinę rzeki Bóbr w razie obcego najazdu
."

fragment, wg

http://krzystkowice.eisp.pl/artykuly/a08.html

Fragment książki Krzysztofa Kwaśniewskiego
"Podania dolnośląskie", strony 234-235
Wydawnictwo "Skryba", Wrocław 1999