Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
czwartek, 29 luty, 2024 - 08:21

Domniemani władcy ziem obecnej Polski wg Dyjamentowskiego

wt., 26/09/2017 - 10:44

W sieci społecznościowej Facebook pojawiła się witryna o nazwie "Lechia" która czerpie z rękopisów Przemysława Dyjamentowskiego, którego współcześni mu historycy (np. Joachim Lelewel) uważali za fałszerza historii. Obrońcy Dyjamentowskiego twierdzą że zachował on jedynie dawną historię dla potomnych i korzystał z dzieł które współcześnie nie achowały się. Jako że na potwierdzenie fałszywości lub prawdziwości danych historycznych przedstawionych przez P. Dyjamentowskiego nie ma zbyt wielu prekonywujących argumentów, a argumenty za jak i przeciw autentyczności tych list władców są dość obszerne, publikujemy te dokumenty z zastrzeżeniem, że ich autorowi, P. Dyjamentowskiemu, zarzucano ich sfabrykowanie, jednakże część danych jakie on dostarca znajduje potwierdenie np. w "Historii Wandalii" T. Nugenta. Wykazy władców oraz ich komentarz w całości pochodzi z witryny "Lechia" zamieszczonej w sieci Facebook, która jako źródła tych danych podaje rękopisy Dyjamentowskiego w bibliotece internetowej Polona.pl. Tekst zacytowany oznaczono czcionką pochyłą. Zawiera on także komentarze i interpretacje współczesne.


KRÓLOWIE SCYTÓW Z RĘKOPISÓW DYJAMENTOWSKIEGO
Szczythów Królowie Stharodawni, albo Khanowie
1. Szczyth I. Syn Erczyna z Sarmatki urodzony 2283 2319
2. Galgiz
3. Lopith
4. Rubay
5. Ussewol
6. Sarkuth
7. Koy
8. Golgunt
9. Yasthro
10. Budhay
11. Pudpreth
12. Wygun
13. Tolpith
14. Grymol
15. Jawgosth
16. Hay
17. Ulahaw = Olhaw
18. Winhet
19. Osthay
20. Buba
21. Pilith
22. Gosthaw
23. Napiz, którego był bratem Pal
24. Jepitr = Gepid
25. Targithaw
26. Kalaxuy
27. Szczythopith
28. Prothey
29. Żagil
30. Madey 3324 3355
31. Thomyra
32. Jancyr
33. Ydanthyr I
34. Pan-axak = Gora
35. Tan-hay
36. Parapyth
37. Tsyr = Czyr
38. Knur
39. Khadnith
40. Ydanthyr II
41. Sabel
42. Spargapiz
43. Jarypeth
44. Szczyth II
45. Oktaymaz
46. Yaryanth
47. Jathey
48. Lubin = Lublin

KRÓLOWIE SAMOGETÓW Z RĘKOPISÓW DYJAMENTOWSKIEGO
Samogethów Antyczni Królowie
Po Oddzieleniu się od Prozów
1. Szamogeth I. Syn Monola Króla Prozów 2753 28
2. Algiy 2781 20
3. Perkumos 2801 32
4. Andros 2833 9
5. Brexta. Córka z Dathamem 2842 16
6. Datam 2858 25
7. Ligiezo = Ligeza 2883 7
8. Tawolo 2890 19
9. Orthus 2909 37
10. Hawoka Córka 2946 24
11. Pizyo 2970 14
12. Siliniczus 2984 26
13. Ezernis I 3010 8
14. Symonaytes I3018 40
15. Erayzain 3058 27
16. Bezlea Żona 3085 30
17. Kirniz 3115 21
18. Kremara 3136 4
19. Syazius I 3140 28
20. Gonda 3168 15
21. Kiurpicz 3183 3
22. Modeyna 3186 44
23. Wentys I 3230 23
24. Rokiczyowus 3253 18
25. Kurwayczyn 3271 35
26. Gardunthis 3306 12
27. Dersyntos I 3318 17
28. Ragayna 3335 31
29. Prygirytitis 3366 28
30. Bentyz = Bontas 3394 20
31. Ratynicza 3414 24
32. Pryparscyz 3438 36
33. Lawkpatym 3474 18
34. Apidomen 3492 5
35. Kryksthos 3497 11
36. Gilboy I 3508 26
37. Szamogeth II 3534 6
38. Krukiz 3540 45
39. Lasdon 3585 13
40. Zemina 3598 26
41. Babilos 3624 31
42. Dewoytis I 3655 18
43. Twertykos I 3673 25
44. Wielen uczynił następczynią żonę Austheę 3698 10
45. Austhea Żona Wielena 3708 14
Przeciwko którey podniosłszy Miecz Waleczny Minzyg 44. Lydów Król; y walną zwyciężywszy Austheę bitwą (na którey sławna ta poległa Heroina) Szamogethów Naród zupełnie zawoiował, y Kray ich do swego Państwa przyłączył Roku Oyrsyta 3722. Od którego czasu Lydów Królowie aż do Romunta I. onym Panowali zabsoniwszy im nawet, swego Narodu miewać Xiążąt.
44=46. Minzyg 3722 3
47. Skirmin II 23
48. Wyszmunt 25
49. Gilgoth 28
50. Ewilmunt 14
51. Modygal II 20
52. Dawgilmunt 18
53. Chorbal 35
54, Palymunt I 24
55. Szpezal I 19
56. Palymunt II 22
57. Palymunt III 6
58. Lyba-Publyzo I 15
59. Szperal II 30
60. Palymunt IV 27
61. Lyba II 21
62. Pablyzo II 17
63. Palymunt V 28
64. Lyba III 28
65. Iahel I 34
66. Publyzo III 20
67. Gydmin 16
68. Romunt I 4175 3
Potym Szamogethowie, za panowania Sankala 62 Liwów Króla, wybiwszy się przez Woynę, z pod niewolniczego Lydów Jarzma, Roku Oytysa 4178 (Ten Rok był po Narodzemiu Pańskim 178, przy czym odtąd się tu tak iak wyżey wyraża) po lat 456. przy Liwach zostali. Od których dyskretniey iuż będąc traktowani, swoich znowu nad sobą zaczęli mieć Królów, albo Xiążą. Zaczym naypierwszy panować Im począł z linii Królewskiej idący
69. Żmoydos I albo Żmudim = Żmudz 4178 18
70. Eyxiz I 4196 28
71. Noryngas 4224 32
72. Gimbuth I 4256 22
73. Niemo = Nemen I 4278 19
74. Erdywil I 4297 26
75. Twirtasmunt 4323 33
76. Mustytoigalo 4356 28
77. Hekareywingiz 4384 18
78. Schubus 4402 21
79. Linxmunt 4423 15
80. Waysingas 4438 43
81. Monstwil I 4481 25
82. Rechwolt 4506 9
83. Romusmunt 4515 30
84. Sikztdidis 4545 14
85. Wiltabilin 4559 27
86. Girthdargiel 4586 34
87. Hepataysinthas 4610 10
88. Germunt 4620 6
89. Gilygin 4626 35
90. Hardwid 4661 24
91. Łobiogieydingal 4685 20
92. Wikont 4705 41
93. Nechakalbiz 4746 26
94. Kietasmunt 4772 17
95. Wiezliways 4789 31
96. Suchizmunt 4820 24
97. Gilboywild 4844 15
98. Gieraytikras 4859 42
99. Perwerstymunt 4901 28
100. Welutateywiz 4929 11
101. Trabsmunt 4940 8
102. Bubsyughnth 4948 6
103. Giwogimindas 4954 22
104. Zwayrasmunt 4976 15
105. Grarybsmonays 4991

KRÓLOWIE ULMIGAWORÓW Z RĘKOPISÓW DYJAMENTOWSKIEGO
Ulmigaworów Antyczni Królowie
Po oddzieleniu się od Getho-Scythów
Z Prokosza i Wojana Autorów
1. Ulmigaw, Syn Gethy Króla Gepidów 2628 35
2. Gayko 2663 25
3. Patelo 2688 28
4. Monal I 2716 29
5. Halo = Alo I 2745 37
6. Gurcho = Grucho I 2782 23
7. Patrymp I 2805 14
8. Tytnagayz 2819 16
9. Pregal I 2835 26
10. Kirnis 2861 11
11. Snaybrat 2872 20
12. Pasar I 2892 22
13. Halo II Baylus 2914 40
14. Druzen I 2954 15
15. Malfin 2969 24
16. Drozno I 2993 8
17. Malborz 3001 23
18. Dydismunt Wspaniały 3024 12
19. Milzinbays Olbrzym straszny 3036 19
20. Helbin I 3055 30
21. Sarguzmogas Ostrożny Człowiek 3091 29
22. Pepin = Pipin I 3120 13
23. Gethal I Gedal 3133 11
24. Salawo = Szlawo Sława (Szławez) 3144 20
25. Borkzis 3164 25
26. Germin I 3189 31
27. Plawkobolt Białowłosy 3220 17
28. Meyluzo Ucieszny 3237 21
29. Biatar I 3258 20
30. Szaszaygal Parchołeb 3278 9
31. Wiraszmint Zapaśnik 3287 30
32. Galblutas Lwiey siły 3317 20
33. Igal I 3343 16
34. Absirmunt Obżerca 3359 5
35. Wargas Trudny 3364 44
36. Spintrischal Zyzowacz 3408 32
37. Germunt 3440 25
38. Chrasztewas Ociec krayu 3465 18
39. Twismeil Bogom przyiemny (Meiltwos) 3483 43
40. Apintymunt Zwycięski 3526 28
Pokonany przez Palaka Syna Scyry 3534 w walce wręcz
41. Medwisyng Myśliwy 3554 19
3 razy pokonał Lydów i Lethawów
42. Lewbrol Lwibrat 3573 24
43. Gadintgimin Pustoszyciel Narodu 3597 30
44. Budaygier Obyczayny 3627 21
45. Teychizo Kiernoz 3648 14
46. Kirmunt I 3662 8
47. Prazno I 3670 25
48. Wiraskayst Mąż zacny 3695 18
49. Garbingal Czci godni 3713 27
50. Gaylinchas Tyran okrutny 3740 47
51. Armunt I 3787 21
52. Kiersyng Mściwy 3808 36
53. Paykasz Zuchwały 3844 45
54. Warginth Trapiciel 3889 28
55. Rupuzmunt Pieczołowity 3907 15
56. Huzpultysdal Naiezdnik 3922 23
57. Gieraweyko Dobroć czyniący 3945 13
58. Ninamunt I 3958 38
59. Suzuktyzgilo Kędzior 3996 26
60. Gierosgimin Kochanie Narodu 4022 19
61. Gadytmunt Kazirodztw: zmara 4041 29
62. Wendysl I 4070 23
63. Turyuproth Baczność maiący 4093 31
64. Bayluzmin Boiaźliwy 4124 7
65. Nehalsuzo Niesprawwany 4131 48
66. Barodmunt Brodato 4179 27
67. Biothar 4206 33
68. Baltaswinda Białowąsaty 4239 25
69. Dermunt I 4264 21
70. Wendysl II Magny 4285 18
71. Helkin 4303 40
72. Pruthays I 4343 30
73. Wendykl I brat 4373 47
74. Szambo 4420 25
75. Wendykl II 4445 16
76. Paychodidisz Dziwak wielki 4461 22
77. Teysmunt Niewsydliwy 4483 10
78. Izchillo Wysoki 4493 19
79. Pakojwizas Mąż pokoyu (Narymist) 4512 15 (28)
80. Kareywiz Waleczny 4527 (4540) 31
81. Izgimismunt Wyrodny 4558 (4571) 24
82. Narymist Syn woyny 4595 15 (Pakojwiras 4582 28)
83. Kinos I 4610 9
84. Gieboth I 4619 34
85. Schawdmunt Niełagodny 4653 41
86. Wiryszkas Mężny 4694 20
87. Runchay Pogotowiu będący 4714 27
88. Grausmunt Ogromny 4741 35
89. Sangal 4776 28
90. Numanizo Rozsądny 4804 44
91. Skirmin 4848 28
92. Nawdynkas Pożyteczny 4876 12
93. Ywochingal Śmieszny 4888 23
94. Garbind Sławny 1144 38
95. Galindos I 4949 14
96. Gieradaryst 4963 26
97. Palamintas 4989

KRÓLOWIE POMORZA Z REKOPISÓW DYJAMENTOWSKIEGO
Pomeranii [i Wysp Morza Bałtyckiego] (Antyczni) Królowie.
(1. Lubech, Syn Marpizy Króla Lechitów 2580 12
2. Zyrcho 2592 8)
3. Radgost I 2600 30
4. Dox 2630 24
5. Panym 2654 42
6. Rana 2696 36
7. Dymin (2732 25) [2716]
8. Habol (2757 30) [2735]
9. Chaszob (2787 38) [2763]
10. (Malgisth 2825 35) [Ratybor 2798]
11. Cyrcypan (2860 9) [2813]
12. Luborz (2869 10) [2835]
13. Hawel (2879 20) [2861]
14. Hodar = (Odar 2899 10) [Oder 2879]
15. (Honat) [Henet] = Wenet 2909 27
16. (Janklen) [Hanklam] 2936 35
17. (Rathbor) [Wend] 2971 20
18. Radagost II 2991 30
Na którego Roku Świata (3021) [3030] podniosłszy Woynę waleczny Rastyg Ósmy Obrodytów Król, przy pomocy innych Pomeranii (Panów) [Xiążąt], onego natychmiast po dwuletniey niespełna Woynie, zawoiował y na całym Pomorzu został Panem. Syna tedy iego (iedynaka) zabiwszy, który po Oycu na Państwo miał nastąpić: Córkę do Żon swoich przyłączył. Przez co tym lepiey y Panowanie, y sławę Imienia swego utwierdził. Którego Potomkowie, aż do zawoiowania od Palaków (lata Chrystusowego 35) w Kraiu onym Panowali.
Rani lub Rugii Wyspy Antyczni Królowie.
Z Prokosza i Wojana.
1. Rana I Syn Panima Króla Pomeranii 2696 36
2. Naway 2732 8
3. Jarcho 2740 12
4. Wlada I 2752 22
5. Róg I 2774 20
6. Sedymir 2794 21
7. Jarchost 2815 34
8. Sedyn 2849 18
9. Rogiol 2867 9
10. Wladmir 2876 24
11. Rana II 2900 19
Ten ostatni, iak był R. 2919, od swoich Poddanych, dla ostrego Panowania, z całym wygładzony Domem. Henet, czyli raczey Wenet XIII. Pomeranii Król, obruszony za ten na Obywatelów występek, Rugią Wyspę zawoiował, y do swego oną przyłączył Państwa.
Womiry, Kodańskiego Morza Wyspy; antyczni Królowie.
Tegoż Autora.
1. Womir I, trzeci syn Rany Króla Rugii 2732 14
2. Radagost 2746 7
3. Malgora 2753 20
4. Pogan 2773 31
5. Nagoran 2804 15
6. Radost 2819 25
7. Ostroswent 2844 19
8. Radomir 2863 21
9. Ostoy 2884 33
10. Womir II 2917 17
Po którego młodo y bezdzietnym zeyściu Henet Pomerani Król 14. za pomocą Hurkoska Obrodytów 5. Króla, zięcia swego, naiechawszy z Woyskiem Womirę Wyspę, 2934 Roku do Państwa ią swego, raz na zawsze przyłączył.
Obrodytów Antyczni Królowie.
Lub Scytho-Sławian.
Po oddzieleniu się od Pomeranii.
Z Prokosza i Wojana.
1. Obrodyt I, Syn Chaszoby Króla Pomeranii (2825 13) [2798]
2. (Wernbaw) [Warnaw] I 2838 35
3. Werlo 2873 24
4. Waryn 2897 26
5. (Raymi) [Hukros I] 2923 31
(6. Milina. Córka 2954 9)
7. (Zwiryn 2963 10) [Zweryn 2954]
8. (Sudo) [Warnaw II] 2973 22
9. Rastyg przyłączył Pomeranię 2995 (30) [36]
(10. Bila. Żona 3025 6)
11. (Wladcho) [Włada] I 3031 15
12. Radagost I 3046 36
13. (Sudmir) [Habol] 3082 27
14. (Wircho) [Warnaw III] 3109 19
15. (Radost) [Wolmir] 3128 33
16. Yzbor 3161 25
17. (Wolmir) [Ukros II] 3186 (26) [39]
(Ten miał 1. tylko Córę, Która wziąwszy za męża nieiakiego Sławatha z linii Sudmira idącego, miała z nim 3. Synów:
1. Rakiza
2. Swoboda, był mocny wielce y waleczny. Ubiwszy Władka ta do Lechitów szedł: y tam zginął
3. Horaka)
(18. Penkopa. Córka. Od Wladka pobita w nocy. 3212 7
19. Sławath 3219 37
20. Rachiz 3254 1
21. Swoboda 3255 2)
[Włada II 3225 18]
22. Horak (3257 8) [3243 22] 
23. (Radomir) [Radagest II] 3265 (40) [43]
(24. Odrosth 3305 3)
25. Lubosyn 3308 31
26. Obrodyt II 3339 24
Ten widząc się bydź bezpotomnym y słabym na zdrowiu, za radą swoich Senatorów, przeniósł Następność Państwa na Szychwoja Honetów Królewicza, swego Siostrzeńca, brata rodzonego Honetów Króla Torbastha, Pana mądrego y walecznego, Roku Oytsyta 3359, po którego śmierci R. 3363, nastąpioney, Szychwoy Obrodytski obiąwszy Thron wspaniały Oyczystym zwyczaiem pogrzeb onemu sprawił: a nad Obrodytami, z powszechnym ukontentowaniem odtąd panować zaczął. Co aż do przyjścia Illyryckich trwało Słowaków: do R. 3533, którzy opanowali Kray Nadmorski.
Henetów Antyczni Królowie.
Lub Slawo-Wenetów.
Po Oddzieleniu się od Pomerani.
Z Prokosza i Wojana.
1. (Honath I) [Henet], Syn Hodara Króla Pomeranii 2909 27
2. Tetymir 2936 15
3. Hostyn 2951 25
4. Okar 2976 24
5. Sagal 3000 37
6. Mimbor 3037 19
7. Gebiz 3056 44
8. Luborz 3100 26
9. Udomir 3126 34
10. Senoch 3160 18
11. Baydyl 3178 28
12. Tudymir 3206 31
13. Dudak 3237 20
14. Wigur 3257 43
15. Gizymir 3300 24
16. Roday Tego brat Zagabor wzięty do Ilyryku na Thron: iak Państwo 3324 27
17. Torbasth 3351 30
18. Bogizl 3381 23
19. Dymin 3404 21
20. Wolmir 3425 17
21. Hukros 3442 25
22. Razchtiz 3467 34
23. Hodar 3501 6
24. Honath II 3507 26
Obrodytów Królowie
Szykwoy 3363 24
Balas 3387 20
Swadisth 3407 15
Zylajbor 3422 25
Woysz 3448 17
Dathboy 3465 30
Radbogh 3495 9
Withyzmir 3504 27

POCZET KRÓLÓW W DZIELNICACH SYNÓW LIVONA Z RĘKOPISÓW DYJAMENTOWSKIEGO
Kuronów Antyczni Królowie.
Po oddzieleniu się od Liwonów.
Z Prokosza i Wojana.
1. Kur I, Syn Livona Króla Liwonów 2718 20
2. Ussunpad 2738 24
3. Angermunt 2762 15
4. Taszko 2777 36
5. Kiondar 2813 23
6. Pilto = Pilith 2836 42
7. Dondan 2878 28
8. Amloth 2906 18
9. Hroby 2924 9
10. Edwal 2933 39
11. Ninaw 2972 21
12. Trawan 2993 20
13. Turbo = Turbin 3013 40
14. Haly-pan 2053 8
15. Niewhor 3061 32
16. Kur II 3093 6
17. Kandar II 3099 19
18. Kieisiz = Kiza 3118 22
19. Goldygor 3140 20
20. Sabol = Sabel 3160 30
21. Gargizo 3190 12
22. Srodan 3202 3
Ten po bezpotomney śmierci Ludana XXIII. Liwonów Króla ostatniego. Państwo Jego iako Siostrzeniec obiąwszy z swoim razem złączył Roku Oytsyta 3205.
Semigallów Antyczni Królowie
1. Semigal I, Syn Livona Króla Liwonów 2718 31
2. Nethar I 2749 10
3. Rupaz 2759 8
4. Pasibor 2767 25
5. Nuwalostoi 2792 15
6. Dub-lin 2807 30
7. Nethar II 2837 6
8. Solybor 2843 20
9. Churciazo I 2863 7
10. Semigal II 2870 30
Po którego bezpotomney 2900, śmierci Chirkal X. Liwonii Król do Państwa swego Semigallów Kray przyłączył.
Hestonów Antyczni Królowie.
Po oddzieleniu się od Liwonów, z Prokosza.
1. Hesto I, Syn Livona Króla Liwonów 2718 40
2. Karxo 2758 35
3. Łay 2793 20
4. Talkos 2813 24
5. Falin 2837 18
6. Tawro 2855 30
7. Helmet 2885 22
8. Oparpol 2907 17
9. Parinos = Parnos 2924 32
10. Róg 2956 26
11. Karkos 298214
12. Hesto II 2996 31
Po którego śmierci Roku 3027, ponieważ żadnego nie zostawił Potomka; Rosiczyn XVI Liwonii [Król], do Państwa swego Hestonów Kray przyłączył iako zdawna do tey należący Korony. Według Prokosza.
Wirulów Antycyni Królowie.
Po oddzieleniu się od Liwonów.
1. Wiqul I, Syn Livona Króla Liwonów 2718 35
2. Tolbor 2753 30
3. Witen 2783 9
4. Narwal 2792 10
5. Wissenbor 2802 25
6. Berkal 2827 11
7. Hasto 2838 20
8. Tengar 2858 36
9. Budysz 2894 15
10. Rawol 2909 41
11. Heszto 2950 37
12. Wirul II 2987 26
13. Karxo 3013 20
Po Jego bez Sukcessora 3041, śmierci, tenże sam Rosiczyn 16 Liwonii Król, do Państwa swego Wirulów Królestwo przyłączywszy, nad całą Liwonią wtóry po Wielkim Liwonie znowu panować zaczął.

POCZET KRÓLÓW LIWONÓW Z RĘKOPISÓW DYJAMENTOWSKIEGO
Liwonów Antyczni Królowie,
lub Getho-Scythów.
Po oddzieleniu od Lydów [raczej Jazygów]
Z Prokosza i Wojana
1. Niemo, Syn Gaykona Króla Lydów [raczej Kuma króla Jazygów] 2663 32
2. Livo 2695 23
(Livo drugi Liwonów Król miał Synów, których Imiona są te:
1. Gerwal.
2. Kur.
3. Hesto.
4. Szamogal.
5. Wiral.
6. Leth, na których przed śmiercią Państwo podzielił)
3. Gerwal 2718 28
4. Hermo 2746 21
5. Dopran 2767 34
6. Wikal 2801 18
7. Haskierad 2819 20
8. Walknar 2839 19
9. Ożyl = Ofal 2858 26
10. Chirkal 2884 30
11. Ninaw 2914 25
12. Habiol 2939 36
13. Lewbor I 2975 15
14. Wirbak = Wibrak 2990 9
15. Lod 2999 24
16. Rosityn 3026 33
17. Oldentar 3059 22
18. Lekal 3081 10
19. Luczeń 3097 37
20. Kirys-pan 3124 24
21. Figal 3148 14
22. Ludan 3162 43
23. Srodan Kur. 3205 32
24. Chwalin 3237 8
25. Niewkal 3245 12
26. Berdan I 3257 38
27. Olsyn 3295 29
28. Wiegowold 3324 17
29. Kamelik 3341 45
30. Arno 3386 11
31. Hadzol 3397 26
32. Radan 3423 13
33. Sambor = Senbor 3436 32
34. Arysz 3468 10
35. Rodgunt 3478 44
36. Wolimin 3522 25
37. Rodem-pan 3547 20
38. Oxul 3567 7
39. Borsa = Berezan 3574 39
40. Lenward 3613 24
41. Helnar 3637 5
42. Krow-bog 3642 18
43. Nabbo I 3660 28
44. Landon = Ladon 3688 42
45. Roz-pan 3730 23
46. Sesnego = Sesnek 3753 36
47. Pierkal 3789 25
48. Sambor II 3814 30
49. Maian 3844 43
50. Serbin 3887 23
51. Rożybor = Rożan 3910 46
52. Sankal I 3956 14
53. Smilto = Smiltyn 3970 29
54. Kumbor 3999 34
55. Nahrozyn 4033 17
56. Sulisz 4050 22
57. Kremin 4072 19
58. Wonsal 4091 12
59. Troyden I 4103 28
60. Jenkal 4131 4
61.Dalin 4135 38
62. Sankal II 4173 27
63. Dynamunt I 4200 21
64. Wierbak 4221 18
65. Char = Kar 4239 31
66. Askirmunt 4270 23
67. Hali-pan 4293 9
68. Nethar 4302 40
69. Helmet 4342 35
70. Talbor 4377 24
71. Angermunt 4401 16
72. Pastybor 4417 20
73. Troyden II 4437 19
74. Dondan 4456 33
75. Falimunt 4489 15
76. Lewbor II 4504 27
77. Borymunt 4531 37
78. Edwal I 4568 28
79. Berdan II 4596 25
80. Niewobor 4621 21
81. Troyden III 4643 48
82. Arno II 4690 23
83. Lewbor III 4713 35
84. Nabbo II 4748 18
85. Sabel 4766 24
86. Pissymunt 4790 30
87. Wolimin 4820 27
88. Lewbor II 4847 41
89. Wigunt 4888 19
90. Berdon III 4907 26
91. Troyden IV 4933 37
92. Algimunt 4970 20
93. Edwal II 4990

POCZET KRÓLÓW LYDÓW I LITTAWÓW Z RĘKOPISÓW DYJAMENTOWSKIEGO
Lydów Antyczni Królowie
Po oddzieleniu się od Jazygów.
Z Prokosza i Wojana.
1. Lydo, syn Gaykona Króla Jazygów 2688 38
[raczej syn Polowa]
2. Sakis 2727 20
3. Gedroth 2747 26
4. Surgal 2773 19
5. Budhaw 2792 32
6. Worna 2824 23
7. Gothunt 2847 15
8. Nagor 2862 40
9. Gilgoth 2902 18
10. Woydal 2920 35
11. Natko 2955 14
12. Korbud 2969 25
13. Gineth 2994 21
14. Mongol 3015 30
15. Seybud 3045 13
16. Suirmin I 3058 9
17. Dawmunt 3067 27
18. Wil 3094 6
19. Bilhaw 3100 16
20. Modygal I 3116 18
21. Kodak 3134 29
22. Boynar 3163 33
23. Ewild 3196 11
24. Woyszyn 3207 48
25. Rokuth 3255 22
26. Dawgil 3277 24
27. Zoyko 3301 10
28. Narbud 3311 8
29. Eghird 3319 34
30. Lakon 3353 15
31. Badwil 3368 5
32. Woyszunt 3373 25
33. Dausza 3398 20
34. Ryl 3418 7
35. Bodtryn 3425 31
36. Zadaykos 3456 28
37. Gaszthul 3484 40
38. Sangaw 3524 19
39. Haykos 3543 37
40. Wyszgin 3580 14
41. Dowoy 3594 26
42. Harbud 3620 24
43. Siengosz 3644 35
44. Minsyg = Minsko 3679 46
45. Skirmin II 3725 23
46. Wyszmunt 3748 25
47. Gilgoth 3773 28
48. Ewilmunt 3801 14
49. Modygal II 3815 20
50. Dawgdmunt 3835 18
51. Chorbal 3853 35
52. Palymunt I Hital 3888 24
53. Szperal I Kiezaryn 3912 19
54. Palymunt II 3931 22
55. Palymunt III 3953 6
56. Lyba I Publiz Hital 3959 15
57. Szperal II 3974 30
58. Palymunt IV 4004 27
59. Lyba II 4031 21
60. Publyzo II 4025 17
61. Palymunt V 4069 28
62. Lyba III 4097 8
63. Jahel = Jagello I 4105 34
64. Publyzo III 4139 20
65. Gedymin I = Gydmin 4156 16
66. Romunt I 4175 23
67. Ryngolt 4198 36
68. Olgerd I 4234 26
69. Lyba IV 4260 9
70. Palymunt VI 4269 19
71. Wendykl 4288 15
72. Helbin 4303 40
73. Pruthays 4343 30
74. Wendykl 4373 47
Littawów Antyczni Królowie.
Po oddzieleniu się od Lydów; zmiana Nazwy
1. Littaw = Litvos, Syn Wendykla Króla Lydów 4420 30
2. Algin I 4450 21
3. Iazyald 4471 25
4. Igomin 4496 31
5. Mozald 4527 28
6. Pinoswinth 4555 20
7. Woyszyng 4575 32
8. Kinunth 4607 18
9. Goligin 4625 36
10. Hawnolt = Jawnot 4661 22
11. Ryngal 4683 33
12. Dewkent 4716 29
13. Gedorwal 4745 35
14. Rynwid 4780 15
15. Modylo 4795 10
16. Dermunt 4805 30
17. Algin II 4835 27
18. Monstol 4862 23
19. Ardwid 4885 37
20. Algimunt 4922 11
21. Monsthwil 4933 9
22. Rymunt 4942 21
23. Goligin 4963 21
24. Melwid 4984 10
25. Littaw II 4994

wg  https://polona.pl/item/30601915/115/
Dyamentowski, Przybysław (1694-1774): POLONA.PL

 

POCZET KRÓLÓW LECHII (poprawiony): HELISSA I 
(ELISZA, HELYZA. HELLEN)
Król Lechii ?-2078
SARMATA
(SARMATH)
Król Lechii 2078-2025
HELISSA II
(ELISZA, HELYZA)
Król Lechii 2025-1964
LECH I WIELKI
(LACH, LEK, LYG)
Król Lechii 1964-1918
FILAR
(FILAN)
Król Lechii 1918-1888
HISTUL
(ISTUL)
Król Lechii 1888-1878
ALAN I
(HALAN)
Król Lechii 1878-1820
HANKIZ
(ANKIZ)
Król Lechii 1820-1785
ENAK
Król Lechii 1785-1755
NYA
(NYIA)
Królowa Lechii 1755-1717
ERCZYN
(HERKULES)
Współkról Lechii 1721-1717
SZCZYT I
(SCYTHA)
Król Lechii 1717-1705
SZKAN
Król Lechii 1705-1669
PAN
Król Lechii 1669-1617
REZALA
Król Lechii 1617-1587
ALAN II
(HALAN)
Król Lechii 1587-1534
WIENDAL
(WANDAL, WODAL)
Król Lechii 1534-1489
NIEGO I
(NEGNON)
Król Lechii 1489-1475
SLAWA I
(SŁAW)
Król Lechii 1475-1435
MARPIZ
(MARSZYN)
Król Lechii 1435-1408
LEL
(LELUM, LELKO)
Król Lechii 1408-1389
ŁONA
(LELIWA, LUNA)
Królowa-wdowa 1389-1385
ŁADA
(LADON)
Król Lechii 1385-1332
TERUM
Król Lechii 1332-1323
HILZA
(ILZA)
Król Lechii 1323-1288
HILEK
(ILEK)
Król Lechii 1288-1260
CHARPAT
(KARPATH)
Król Lechii 1260-1222
TATERZ
Król Lechii 1222-1181
BABA
Król Lechii 1181-1155
OSECH
Król Lechii 1155-1137
KREMPEK
Król Lechii 1137-1115
GALGAN
Król Lechii 1115-1082
YTYMIR
Król Lechii 1082-1042
BILECH
Król Lechii 1042-1014
SZCZYT II
(SCYTHA)
Król Lechii 1014-989
CARAS
(CAR)
Król Lechii 989-970
WAWAL
(WIENWAL, WANWEL, WANWOZ)
Król Lechii 970-934
NIEGO II
(NEGNON)
Król Lechii 934-913
PLYSSA
(LYSSA, JESSA, LASOTA)
Król Lechii 913-886
SLAWA II
(SŁAW)
Król Lechii 886-?
Slawa udał się do Ilyrii, a w kraju władzę przejęli Wandalowie
RADBOG
Król Wandalów ?-857
Wyparł Sławę do Ilyrii
GINGORAN
Król Wandalów 857-835
ROMIR
Król Wandalów 835-817
WIENTYMIR
Król Wandalów 817-781
GISL
Król Wandalów 781-761
LUDEGAR
Król Wandalów 761-729
GLODOSWENT
Król Wandalów 729-701
GERAD
Król Wandalów 701-670
CHALUPAN
Król Wandalów 670-645
MILIBOR
Król Wandalów 645-624
SCHALKO
(GIL)
[SCALCUS]
Król Wandalów 624-594
CHRONIAK
Król Wandalów 594-554
GOSTWIN
Król Wandalów 554-539
KOMAREK
Król Wandalów 539-513
WIENDYSL
Król Wandalów 513-494
SWATOPOL
Król Wandalów 494-484
MAZYK 
Król Wandalów 484-470
Mazyk został pokonany przez Polaka, który wrócił z Ilyrii
POLAK WIELKI
(POLACH, POLEL)
Król Lechii 470-427
WARYN
Król Lechii 427-?
POSNAN
(POZNY)
Król Lechii ?-?
KAŚLISZ
(LISZ)
Król Lechii ?-?
GUDILA
Królowa Lechii 358-355
LECH II CHYTRY
(LISTYG, LIS)
[ANTHEUS]
{RADEGEIS, RHADAGAISUS}
Król Lechii 355-332
oo Marpeis xiężniczka Amazonek
Żona Lecha II
SITALKUS
Król Lechii 332-326
DRONTCHETES
Król Lechii 326-322
ANTYR I
(ANTHYRIUS)
Król Lechii 322/320-245
oo Symbulla xiężniczka Gotlandii
(Sibyl-Sil)
[Siva]
Żona Antyra I
ANAVAS
(ANARAS)
krl Lechii 245-171
oo Duitlada xiężniczka Sarmacji
(Duthva, Drithva, Orethva)
Żona Anavasa
ALIMER
(ALINAR)
Król Lechii 171-96
oo Ida z Rugii
Żona Alimera
LECH III
(ARIOWIT)
[ANTHYRIUS II]
Król Lechii 96-34
oo Maria xiężniczka Jutlandii
(Marina)
Żona Lecha III
oo Julia Caesaris Major
(Ulina)
Żona Lecha III 56-52
oo Lubussa
Żona Lecha III 52-25
LECH IV UZNANY
(HUTTERUS, HATTERUS)
[STRUNIK]
{POMPILIUS}
(AWIŁŁO LESZEK)
[AVILLIO LESCHO]
Król Lechii 34 pne.-35ne. 
Oo Judyta z Finlandii
(Judith)
Żona Lecha IV
WISŁAW I
(VISILAUS, VISISLAUS)
Król Lechii 35-91
oo Tiburnia z Norwegii
(Ciburnia, Tiberina)
Żona Wisława I
WITOSŁAW I
(VITISLAUS, VITILAUS)
Król Lechii 91-127
oo Anarnia xiężniczka Gotlandii
(Anaria)
Żona Witosława I
ALARYK I
(ALARIC)
Król Lechii 127-162 
ooBretta xiężniczka Ubien z Koln
(Bella, Brita)
Żona Alaryka I
Zmarła 200
DIETERYK
(DIETERIC, DIETRIC, THEODORIC I)
Król Lechii 162-201
oo Diana z Trewiru
Żona Dieteryka
Zmarła 220
TENERYK
(TENERIC, TEMERIC, THEODORIC II)
Król Lechii 201-237 
oo Bigonna xiężniczka Turynii
(Ligonna)
Żona Teneryka
Zmarła 280
HALDWIRYK-ALBERYK I
(ALBERIC)
Król Lechii 237-292
oo Diomedes xiężniczka Sarmacji
(Diomeda)
Żona Haldwiryka
WYZYMIR BUDOWNICZY
(WISIMAR, WYSZOMIR)
Król Lechii 292-340 
oo Amalesfonta xiężniczka Saksonii
(Amalasunto, Amalasunta)
Żona Wyzymira
MIECZYSŁAW
(MIECISLAUS,MIESICLAUS, MICESLAUS)
Król Lechii 340-388
oo Belga z Trewiru
(Bulga)
Żona Mieczysława
Zmarła 388
RADGOSZCZ I
(RHADAGASTUS, RADAGAISUS)
Król Lechii 388-394
Ustąpił z tronu
Zmarł 28.VIII.406 
oo Cella xiężniczka Hunów
(Celia, Clelina, Cleila)
Żona Radgoszcza I
WITOSŁAW II
(WITKON)
Król Lechii 394-405
CORSICO
(CROSCUS, CORISCO, CROCUS, CAROCUS)
Król Lechii 405-454 (406/413)
Przekazał koronę synowi
Powrócił na tron w czasie niewoli syna
oo Flora xiężniczka Picardii
(Frilla)
Żona Corsico
Zmarła 450
FREDEBALD
(FREDEBALDUS, FREDEBOLD)
Król Lechii 410-417 (449)
W 417 dostał się do niewoli
Zmarł 449
oo Themiorna xiężniczka Scytii
(Thermiona)
Żona Fredebalda
GENSERYK
(GENSERIC)
Prawdopodobny król Lechii 454-25.I.477
oo Eudoria
(Lincina Eudoxia Augusta)
[Eudoxia Flavia Lucina de Byzance]
Żona Genseryka
Zmarła 20.X.460
WISŁAW II
(VISILAUS, VISISLAUS)
Król Lechii 454/477-486 
oo Adela xiężniczka Saksonii
(Adolla, Adelle)
Żona Wisława II
ALARYK II
(ALARIC, ALBERT)
Król Lechii 487-507
oo Teodora z Burgundii
(Theodora)
Żona Alaryka II
Zmarła IV.520
ALBERYK II
(ALBERIC)
Król Lechii 507-526
oo Sirissa xiężniczka Sarmacji
(Syrisca)
Żona Alberyka II 
JAN
(JOHANNES)
Król Lechii 526-566
oo Eufenia z Norwegii
(Euphemia)
Żona Jana
RADGOSZCZ II
(RADAGAISUS, RHADAGASTUS)
Król Lechii 566-613
oo Ubertina z Granady
(Gubertina)
Żona Radgoszcza II
WISŁAW III
(VISILAUS, VISISLAUS)
Król Lechii 613-652 
oo Hagiza z Jutlandii
(Haziga)
Żona Wisława II
Bezkrólewie
652-659
12 WOJEWODÓW
[Kozioł herbu Kozioł, Lew herbu Łada (Łodo), Zametha herbu Łagoda, Grambin herbu Larysh (Laryssha), Paniew herbu Łodzia (Łódź Złota), Nałęcza herbu Nałęcz, Nieczuia herbu Nieczuia, Niesobia herbu Niesobia, Nowiszel herbu Nowosza, Zadzim herbu Odrowąs, Wison herbu Oksza, Daymierz herbu Pawąż, Domczelay herbu Prawda, Wierzbow herbu Radwan, N.N. herbu Starża, Lestoch herbu Stharkon (Starykoń), Krók (Kruk) herbu Ślepowron, Pielasz herbu Świnka, Bolko herbu Trzaska Stogniew herbu Topacz, Mstyboy herbu Wieże, Morchasz herbu Uhr, Shulborz herbu Zadhora, Pakosz herbu Gryff]
659-694
KROK I
(KRAKUS, KROCUS)
Król Lechii 694-728
oo Danysława z Panigrodu herbu Topór
(Danka, Daszka, Darzysława)
Żona Kroka I
KROK II
(KRAKUS)
Król Lechii 728-733
LECH V ZABÓJCA
Król Lechii 733-735
WANDA AMAZONKA
(WENDA)
Królowa Lechii 735-740
12 WOJEWODÓW
[N.N. herbu Kościesz, Walny herbu Lewart (Lampart), Domczelay herbu Nałęcz, Ostrzew herbu Nieczuia, Jazden herbu Niesobia (Krzywosąd), Rablaw herbu Nawosza, Chaborz herbu Odrowąs, N.N. herbu Prawda, Pogon herbu Ogończyk (Pogończyk), Wlostho herbu Oksza, Gerzal herbu Pawąż, N.N. herbu Starża, Sulgesth herbu Trąmby, Shulisz herbu Topacz, Jandon herbu Warnia, Kurysz herbu Weseliny, Falimier herbu Wąż, Leszczych herbu Bróg, Labisyn herbu Topór]
740-760
LECH VI
(LESZEK I - PRZEMYSŁAW)
Król Lechii 760-780
oo Łukna z Panigrodu herbu Topór
Żona Lecha VI
LECH VII OSZUST CHYTRY
(LESZEK II)
Król Lechii 6.X.780
LECH VIII SZCZĘŚLIWY ZAWODNIK
(LESZEK III)
[KOLBIMIR HERBU GRYFF]
Król Lechii 780-800
LECH IX WALECZNY
(LESZEK IV)
Król Lechii 800-824
POMPIL I GNUŚNY
(POPIEL)
Król Lechii 824-830
Elekcja 815 
oo Gronosława
Żona Pompila I
POMPIL II ZBRODNICZY
(POPIEL)
[KOSCHISKO]
Król Lechii XI.830-17.VII.840
oo Ryksa xiężniczka Saksonii
(Rycha)
Żona Pompila II
oo Medea
Żona Pompila II
oo Hostymira xiężniczka Czeska
Żona Pompila II
oo Sydymira xiężniczka Ruska
Żona Pompila II
oo Przemysława Starża herbu Topór
Żona Pompila II
Bezkrólewie
841-842
ABRAHAM PROCHOWNIK
Król Lechii (rex pro tempore) 842
Według źródeł żydowskich
PIAST HERBU KROY
(KOSZYSZKO)
[PASCH, POEAZT, PYAST]
Król Lechii 15.VII.842-862
oo Rzepicha
Żona Piasta
ZIEMOWIDZ REFORMATOR
Król Lechii 862-892
oo Dziewina
(Ziewina wn)
Żona Ziemowidza
Córka Hostymira, wnuczka Popiela II
oo Hadylla xiężniczka Chulmanów
Żona Ziemowidza
WROCISŁAW
(WROCSŁAW, WROCŁAW)
[VRATIZOLAUS, VRAZLAVONE]
Król Lechii 892-896
LECH X DZIELNY
(LESZEK V)
Król Lechii 896-921
ZBILUD STARŻA Z PANIGRODU HERBU TOPÓR
Opiekun Lechii 921-924
Starosta gnieźnieński
RADOMIR WCIELEJÓW
Opiekun Lechii 921-924
Kasztelan kruszwicki
DERSŁAW Z JASTRZĘBCA HERBU JASTRZĘBIEC
Opiekun Lechii 921-924
Kasztelan sandomierski
ZBISŁAW Z KURNIKA HERBU ŁODZIA
Opiekun Lechii 921-924
Kasztelan poznański
ZIEMIOMYSŁ
Król Lechii 921-12.IV.957
oo Krasnoroda herbu Topór
Żona Ziemiomysła
HENRYK I PTASZNIK
(HEINRICH DER VOGLER)
Król Polski 929-2.VII.936 
oo Matylda Westfalska
(Mathilde von Ringelhein)
Żona Henryka I Ptasznika 929-2.VII.936
Królowa-wdowa 2.VII.936-14.III.968
OTTON I WIELKI
(OTTO I DER GROßE)
Król Polski 2.VII.936-7.V.973 
Koronowany 7.VIII.936 Koroną Rzeszy w katedrze Panny Marii w Akwizgranie przez arcybiskupa kolońskiego Wichfrieda
Koronowany 2.II.962 w Bazylice świętego Piotra w Rzymie przez papieża Jana XII
oo EDYTA ANGIELSKA
(EDGITHA)
[EADGYTH OF ENGLAND] 
Żona Ottona I Wielkiego 2.VII.936-26.I.946
Koronowana 7.VIII.936 Koroną Rzeszy w katedrze Panny Marii w Akwizgranie przez arcybiskupa kolońskiego Wichfrieda
oo ADELAJDA BURGUNDZKA
(ADELHEID VON BURGUND)
[ADÉLAIDE DE BOURGOGNE] 
Żona Ottona I Wielkiego X.951-7.V.973
Królowa-wdowa 7.V.973-16.XII.999
Koronowana 2.II.962 w Bazylice świętego Piotra w Rzymie przez papieża Jana XII
MIECZYSŁAW II
(MIESZKO I)
[MIESZEK]
Król Lechii25.V. 957-25.V.992


POCZET KRÓLÓW JAZYGÓW Z RĘKOPISÓW DYJAMENTOWSKIEGO
Iazygów Antyczni Królowie. Po oddzieleniu się od Scyto-Lechitów. Za Prokoszem i Wojanem.
1. Jazyk I, Syn Halana II Króla Scyto-Lechitów 2511 36
2. Charmin, Brat Hizykona lub Jazykona 2547 10
3. Jatwin, syn Jazyka 2557 52
4. Pewczyn 2609 30
5. Kum 2639 35
6. Polow 2684 35
7. Huldmir 2719 24
8. Gayko 2743 17
9. Uszcen 2760 27
10. Kadan 2787 22
11. Chlusz 2809 19
12. Rekut 2828 33
13. Trysz 2861 41
14. Parkas 2902 25
15. Kirnis 2927 5
16. Germen I 2932 20
17. Pess 2952 2
18. Abieth = Obid 2954 21
19. Mingal 2975 36
20. Dankan 3011 5
21. Rakal 3016 3
22. Partysko 3019 40
23. Lewon 3059 18
24. Methan 3077 28
25. Tyszar 3105 31
26. Kunath 3136 9
27. Wyszyn 3145 14
28. Spegal 3159 26
29. Miley 3185 30
30. Rokuth 3215 27
31. Gilgal 3242 20
32. Arbud I 3262 16
33. Kordak 3278 33
34. Ulin 3311 16
35. Gurcho 3327 25
36. Gineth 3352 32
37. Wiszgal 3384 26
38. Sokar 3410 15
39. Trubal 3425 28
40. Kurpend 3453 30
41. Kormult 3483 18
42. Misztal 3501 22
43. Iazygo II 3522 8
Ten ostatni Roku Świata 3530, Zwyciężony w bitwie od walecznego Palakm pierwszego Polaków Króla, życie y Państwo utracił. Które podbiwszy Palak władzy swoiey, do Kraiu świeżo ręką perowanego od Wiendalów y Alanów przyłączył: y swoim, to iest Polakia nazwał Imieniem. Które pod nazwiskiem Podlasza, albo Podlachii, trochę odmiennym, dotąd zostawa. Reszta Jazyków z Chursadem, zabitego Króla Synem. Panem go nad sobą postanowiwszy, do Hulmigow pobratymców swoich uszła, ustąpili im kray iedną. Od których przyięci łaskawie, y traktowani byli, [do Roku Świata 4610, który był 10 Narodzenia Pańskiego, przez lat pełnych 479 ... Pruzami razem, ... swego wygnania, Palaków ... Kraie, aż do czasu Pompila Chostyka, Dwudziestego od powrócenia z Illyryku, Palaków Króla. Pod którego niezgrabnym Panowaniem: za pomocą Pruzów swoich Przyiaciół, Oyczyzną swoią dawną znowu ... ; wygnawszy Palaki iedną ... drugie z sobą pomięszawszy iakom ta iuż wyżey napomienił. Więc ... 
44. Chursad 3530 28
45. Slon 3558 30
46. Gazykal 3588 5
47. Gurchat 3593 19
48. Prazniz 3612 22
49. Chirmos 3634 27
50. Giethalko 3661 8
51. Girmin II 3669 15
52. Swintal 3684 29
53. Rokityn 3713 42
54. Chochal 3755 24
55. Koluta 3779 28
56. Milwid 3807 10
57. Odolik 3817 34
58. Giethwin 3851 20
59. Łapot 3871 26
60. Othal 3897 5
61. Lelasz 3902 36
62. Solokay 3936 23
63. Oldak 3961 9
64. Rombal 3970 20
65. Switko 3990 6
66. Łukot 3996 4
67. Boynar 4000 10
68. Arbud II 4010 25
69. Iaszwing 4035 22
70. Uschin 4057 30
71. Wolimunt 4087 18
72. Lingwin 4105 27
73. Poczybut 4132 30
74. Deidygal 4162 17
75. Tryszyn 4179 28
76. Rokhal 4207 22
77. Skirma 4229 5
78. Gindal 4234 19
79. Parkos 4253 15
80. Bilko od Sothowyra Ruskiego Króla zawoiowany y hołdowany 4268 32
81. Dawgal 4300 26
82. Chorkal 4326 41
83. Gilgath 4367 33
84. Babay Ten się wybił zpod Jarzma Ruskiego 415 4400 25
85. Rakun 4425 25
86. Budas 4450 25
87. Perkal 4454 16
88. Kolczan Syn Perkala, po nim brat iego z inszey matki 4470 20
89. Mungil z Berezy, Sławata Bereskiego Kniazia Córy urodzony 4490 34
90. Kord 4524 2
91. Kurpan 4526 20
92. Waynak 4546 27
93. Gigal 4573 21
94. Surgin 4594 30
95. Konath 4624 5
96. Budwal 4629 26
97. Papin 4655 40
98. Sabel 4695 14
99. Siengal 4709 3
100. Dawgisz 4712 9
101. Haykol 4721 36
102. Pewczyn 4757 28
103. Natkal 4785 31
104. Perkos 4816 18
105. Hazdrob 4834 20
106. Łukin 4854 38
107. Gurchat 4892 26
108. Kurpend 4918 15
109. Jazygal 4933 23
110. Dankiz 4956 32
111. Konath 4988


POCZET KRÓLÓW WANDALÓW Z RĘKOPISÓW DYJAMENTOWSKIEGO
Wiendalów Antyczni Królowie lub Sarmato-Scytów. 
Po oddzieleniu się od Ligów-Sarmatów lub Scyto-Lechitów z Prokosza.
1. Wiendal Syn Halana II. Króla Scyto-Lechitów 2468 45
2. Wodan 2511 34
3. Gens 2545 26
4. Hilda 2571 29
5. Agihod 2600 28
6. Halan 2628 21
7. Boyrod 2649 30
8. Adogisl 2679 24
9. Otymir 2703 19
10. Dziszywod 2722 8
11. Gondysl 2730 35
12. Ludgard 2765 7
13. Geremir 2772 22
14. Modygisl I 2794 13
15. Argimir 2807 6
16. Boltorod 2813 16
17. Randysl 2829 21
18. Switon 2850 13
19. Othkar 2863 21
20. Wolbod 2884 9
21. Kazemir 2893 11
22. Beregisl 2904 23
23. Mogewod 2927 37
24. Wizimir I 2964 27
25. Barogisz 2991 30
26. Odrogisl 3021 10
27. Wiborad 3031 15
28. Lechomir 3046 35
29. Boyzisl I 381 29 
30. Radbog który Slawo-Lechitów do Illyriku wygnał 3110 33
31. Gingoran 3143 22
32. Romir 3165 18
33. Wientymir 3183 36
34. Gisl 3219 20
35. Ludegar 3239 32
36. Glodoswent 3271 28
37. Gerad 3299 31
38. Chalupan 3330 21
39. Milibor 3355 21
40. Schalko zwany Gilem, z Duńczykami walczył 3392 3376 30
41. Chroniak 3406 40
42. Gostwin 3446 15
43. Komarek 3461 26
44. Wiendysl 3487 19
45. Swatopol 3506 9
46. Mazyk od Palaka Króla Lechitów pokonany 3515 30
jako pierwszy pokonał na wojnie Ruryka Króla Danii w roku 3521.
Wygnany w roku 353... wyemigrował do Germanii, z Wiendalami. Lechici lub Ligowie zwani Palakami: którzy zajmując Wiendalię, kraj nad Rzeką Wiendalem, nazwali ją Wisłą na pamiątkę Króla Wisława, potomka Palaka.
47. Luben 3545 42
48. Switbor 3587 36
49. Slaw = Sylaw 3623 8
50. Rogol 3631 23
51. Konorod 3654 16
52. Lunomir 3670 20
53. Rolan 3690 34
54. Gierlo 3724 28
55. Agilwod 3752 17
56. Trubal 3769 21
57. Abrogost 3790 27
58. Żagal 3817 30
59. Arcymir 3847 2
60. Radoswent 3849 15
61. Bilach = Bilek 3864 6
62. Klodymir 3870 3
63. Babal 3873 22
64. Wiendygisl 3895 19
65. Horsmir 3914 24
66. Radon 3938 35
67. Sturmik zwyciężył w walce wręcz Frantora Króla Danii w 3989 i pobierał od niego trybut 3973 18
68. Hostyrod w czasie Narodzenia Chrystusa Pana 3991 20
69. Aldymir 4011 14
70. Syworod 4025 28
71. Ossech 4053 25
72. Godoskal 4078 23
73. Obizor 4101 46
74. Rodal 4147 35
75. Gomir 4182 24
76. Rekimbal 4206 26
77. Ozar 4232 14
78. Wolmir 4246 32
79. Mimbor 4279 21
80. Wizymir II 4300 42
81. Modygisl II 4342 26
82. Hambor 4368 11
83. Haszo 4379 2
84. Modygisl III 4381 30
85. Gondoryk 4411 16
86. Gensichryk 4427 48
87. Hunchryk 4475 10
88. Guntamund 4485 9
89. Straszymund 4494 26
90. Hildichryk 4520 8
91. Gilimer 4528 5
Ten ostatni, zwyciężony w bitwie od walecznego Bellizaryusza Woysk Justyniana Cesarza Wodza, y żywi do Konstantynopola stawiony, fatalny Wandalskiemu Królestwu przyniósł koniec. Które w Afryce Roku Pańskiego 532. na nim zakończone było: po lat ... iak tam z Europy przeszli. A Wiendalowie, częścią z Maury, a częścią z Grekami zmięszani, z Państwem oraz y Imię zgubili. Została się była iednakże w Pomeranii, część nieiaka po wyiściu do Włoch, na tym mieyscu, gdzie teraz Szczecinskie Państwo. Ale y ci zawoiowani potym od Polaków, z swymi pospołu Sąmsiady, przez dzielność, Leszka III. starożytne odmieniwszy Wiendalów Imię.

wg  https://polona.pl/item/30601915/115/

Dyamentowski, Przybysław (1694-1774): POLONA.PL

Prokosz nie podaje królów Lechii od Listyga do Wisława, oprócz Lecha szwagrza Cezara.
Tę lukę można zapełnić wykorzystując wskazówki z tej kroniki i historię Herulów i Wandalów.
Komentator pisze: "według Prokosza L.I. o potomkach Polacha albo Polaka, którzy od Roku Świata 3573 do Roku pańskiego 340 przez lat siedemset sześćdziesiąt siedem nieprzerwanem następstwem kraiom tym panowali." (str. 44)
Wydawa dodał przypis: "Podług cytacyi z textu Kroniki Prokosza (w przypisach Kommentatora rozproszonych) następuiąca wypada Tabella Chronologiczna potomków Polacha. Polach, czyli Polak, od którego nazwisko Polski pochodzi, przybył do tego kraiu około Roku Świata 3530.
Listig albo Lisz, wnuk iego, któren z Alexandrem W. wojował.
Lublin, co miasto tego imienia fundował.
Lubusz podobnież miasto tego nazwiska założył.
Wisław, od którego imienia rzeka Wandalus nazwana Wisłą, panował od Roku Pańskiego 35 do R. 91.
Witosław panował od R.P. 127 do R.P. 163.
Halduiryk zmarły R.P. 292.
Wyszomir, syn Halduiryka."
Wydawca popełnił błąd, bo Listyg i Lisz to dwie różne osoby, jak pisze komentator na str. 78.
Prokosz podaje: "Polak Wielki, czyli Polach, z bracią swoią powracając tu nazad z Illiryku do tych krain w Roku Świata 3530, szczęśliwie w nim osiadł, a którego potomność aż do Wyszomira, króla, to iest do Roku Pańskiego 340, przez lat siedemset sześćdziesiąt siedem nieprzerwanie panowała" (str. 46)
Z powyższych cytatów jasno wynika, że od Polacha do Wyszomira panowali kolejni potomkowie tego pierwszego. Wyklucza to twierdzenia niektórych kronikarzy, którzy pisali o bezkrólewiu w III i II wieku p.n.e.
Ponadto wymienieni przez Prokosza królowie Lechi: Wisław, Witosław, Haldwiryk, Wyszomir (Wyzymier), Mieczysław, Radgoszcz, są wymienieni przez Nugenta, Brydgesa, Andersona i Mareschalka jako królowie Herulów i Wandalów.
Czyli ich przodkowie też byli królami Lechii, a Anthyrius I musiał być synem Listyga. Tak samo kolejni królowie aż do Wisława III panowali w Lechii. 
W powyższych cytatach Prokosz pisze tylko o potomkach Polacha do Wizymira, ale w Kronice wspomina kolejnych potomków, a potem informuje: "Po zeyściu familii albo rodzaiu Wizymirowego zniosłszy Polacy Monarchią" (str. 49)
Jak podają wspomniani autorzy, Wisław III zmarł w 652, czyli 312 lat po Wizymirze. Pojawia się pytanie: Dlaczego Prokosz podał czas tylko do roku 340? Odpowiedź jest prosta: Ta data pochodzi z Kroniki Nakorsza.
Komentator Prokosza pisze o tej kronice: "Woynan przepisał Kronikę Nakorsza i że iey kopią w tych słowach Nacorsi Varmisii kronika naydawnieysza o początkach narodu Polskiego i o naypierwszych Xiążętach Sarmackich, to iest Xiążęciu Pollachu i następcach, którzy po nim panowali; przypisana Wisymirowi, Xiążęciu Polskiemu, która przez pierwszych XII Woiewodów po nim panujących zabroniona, a z roskaza powtórnych, co po Królowey Wandzie rządzili, na spalenie skazana została. 'Kopią tey kroniki Woynanus Walkostynus Herbu Swiagłowa złożył Taiemnie w grobowcu, któren zmarłemu synowi swemu Zublinowi przy Gnieźnie wymurować kazał'." (str. 190)
Oto opinia Bieszka o tej kronice we wstępie do 'Kroniki Prokosza': "Musiała poruszać jakieś niewygodne sprawy, bowiem została zakazana podczas panowania pierwszych XII Wojewodów (659-694) a przez drugich XII Wojewodów, panujących po królowej Wandzie (740-760), skazana została na spalenie. Jednak Wojnan uratował kronikę dla potomności i po kryjomu zamurował ją w grobowcu zmarłego syna Zublina, niedaleko Gniezna." (str. 6)
O tej kronice pisał także Kagnimir opisując herb Zadhora: "I za XII. Powtórnych Rządu Woiewodów Którzy Slawoniey po Węmdzie Sto blisko lat Panowali: był także Mąż Jeden z Imienia Nakorz-Warmisz, Którego Ja widział różnym Językami Xięgi pisane, Polskich przeszłych Wieków Historyi, których z trudnością y ciężko było zrozumieć. Tem miał Syna Zublina, którego młodo zmarłego chowaiąc, wspomnianą Xięgę, aż do czasów swoich, staraniem swoim napisaną (drugą podobną teyże, między Przyiaciółmi zostawiwszy) znim razem schował."
Tak więc z Kroniką Nakorsza Warmisza walczli Wojewodowie. Pierwsi ją zakazali czytać, a drudzy nakazali spalić. Kagnimir podaje, że zachowały się dwa jej egzemplarze: jeden w grobie (później odkryty w XVI wieku, a następnie zaginiony) i drugi wśród przyjaciół Wojnena, który sam widział i zapewne z niego zaczerpnął imiona Wojewodów. Również Prokosz korzystał z tej kroniki, ale miał dostęp tylko do jej fragmentów i dlatego są braki w jego kronice. Wiele wskazuje że także Mirosz, Dzierswa, Kadłubek i Baszko znali fragmenty Kroniki Warmisza i połączyli je z dziejami Kraka i kolejnych królów, stąd przesunięcie jego panowania do V i IV wieku p.n.e.
To z tej kroniki pochodzą opisy Polacha, Listyga i wojny z Aleksandrem, Lecha i wojny z Cezarem, Wizymira i wojny z Duńczykami. Jedna kopia musiała znaleźć się w rękach wspomnianych wyżej pisarzy zagranicznych, którzy na jej podstawie napisali historię królów Herulów i Wandalów.

 

OSTATNI KRÓLOWIE PRZED EMIGRACJĄ DO ILLYRII

Następcy Teruma są wymienieni w spisie Dyjamentowskiego i poza kilkoma wspomnieniami u Prokosza i Kagnimira nie ma o nich bliższych danych.
Oto ich spis z kilkoma mymi uwagami.
Hilza (Ilza) 2677-2712 t.j. 1324-1289 p.n.e
Prawdopodobnie tożsamy z Żywie.
Hilek 2712-2740 t.j. 1289-1261 p.n.e.
Charpat 2740-2778 t.j. 1261-1223 p.n.e.
Od jego imienia pochodzi nazwa gór Karpaty.
Taterz 2778-2819 t.j. 1223-1182 p.n.e.
Od jego imienia nazwano góry Tatry.
Baba 2819-2845 t.j. 1182-1156 p.n.e.
Osech 2845-2863 t.j. 1156-1138 p.n.e.
Krempek 2863-2885 t.j. 1138-1116 p.n.e.
Od jego imienia nazwano górę w Illyri.
Galgan 2885-2918 t.j. 1116-1083 p.n.e.
Ytymir 2918-2958 t.j. 1083-1043 p.n.e.
Bilech 2958-2986 t.j. 1043-1015 p.n.e.
Szczyth II 2986-3011 t.j. 1015-990 p.n.e.
Caros 3011-3030 t.j. 990-9071 p.n.e.
Wspomina o nim Prokosz: "Według Prokosza L. I. blisko Wisły, rzeki, na wydałym pięknie pagórku tuż nad miastem Carodom leżącym (które król niegdyś Lechitów, rzeczony Car, kazał był wybudować i swoie onemu nadał imię to iest dom Cara)." (str. 58), a komentator dodaje: "Według Ptolomeusza, przed Narodzeniem Pańskiem żyiącego Geograf, miasto w tem mieyscu było imieniem Carodunum: czym że się Prokosza bardzo utwierdza Historya, iaśnie to ztąd poznać, ponieważ Carodom od Carodon o iedną tylko 'n' literę iest różnica." (str. 58).
Podobnież pisze Kagnimir opisując herb Niesobia (albo Krzywosąd): "O czym y Ptolomaeusz w Xiędze III. daie świadectwo: Niossum (Fluvius) propre Carodunum to iest blisko Carów-domu, alias Rezydencyalney Stolice, Królów Sarmatho-Słowiańskich. A teraźnieyszego Krakowa."
A przy herbie Drożyna podaje: "O Krakowie iest wielkie podobieństwo, że przedtym nazywało się Carodunum, to iest Carów-dom: co znaczy Stołeczne Królów Miasto. Ponieważ y Gerradus-Mercato stosuiąc się do Gramusów Ptolomaeusza przyznawa: Że Starzy Geograffowie w Sarmacyi, gdzie iest Polska, te kładli Miasta. Carodunum Kraków".
Podsumowując, król Car zbudował nową stolicę Carodom, a od jego imienia królów zaczęto nazywać carami. 
Wawal 3030-3066 t.j. 971-935 p.n.e.
Również wymieniony w 'Kronice Prokosza', ale pominięty przez wydawcę w spisie i przez Bieszka. Oto cytat z Prokosza: "Wienwal, od imienia króla tak nazwanym, ozdobny dosyć wystawił Zamek" (str. 58).
Kagnimir opisując herb Skuba, podaje że Wawel jest grobem tego króla: "pod Górą Wawelem rzeczoną (niegdyś Mogiłą sławnego Króla Sarmatho-Wandalów, Wanwela czyli Wanwoza)".
Istnienie miasta przed założeniem Krakowa potwierdza Baszko: "Zbudował Zamek od imienia iego Krakowem rzeczony, dawniey Wanwel zwany, (... podobnież górę na którey teraz Zamek Krakowski stoi, Wanwel nazymano). Blisko tego Zamku na drugim brzegu Wisły iest mały wzgórek (gdzie teraz Kościół S. Michała na Skałce) Wanwelnica diminutive zwany, pod którym było niegdyś wielkie miasto i mocne, przez Alexandra W. iak powiadaią, z ziemią zrównane." (str. 30-31).
Niego II 3066-3087 t.j. 935-914 p.n.e.
Plyssa (Lyssa) 3087-3114 t.j. 914-887 p.n.e.
Ostatnim królem wymienionym przez Dyjamentowskiego jest Slawa II, który zaczął panować w R.Ś. 3114 t.j. 887 p.n.e.
Jest przy nim dopisek "Do Illyryku wyszedł".
W spisie 'Wiendalorum Anthqui Reges' pisze: "Radbog, który Slavo-Lechitów do Illyriku wypędził", a panował w latach świata 3110-3143 t.j. 891-858 p.n.e., więc czasy obydwóch królów się pokrywają.
Tak więc Wandalowie wyparli Lechitów do Illyrii. 
O powrocie z Illyrii mówi Prokosz (łacińskie wydanie): "około r.ś. 3530 z Illyrii w te kraje powrócił (skąd jego przodkowie przez Alanów przed pięcioma stuleciami zostali wypędzeni)" (str. 5-6) i: "Wyszedł z Illyrii z pięcioma braćmi do rzeki Istuli: wypędziwszy Alanów, którzy ich przodków wygnali w roku świata 3030 przed 500 laty" (str. 7).
To samo przekazuje Lelewel w 'Polska, dzieje i rzeczy jej' tom XVIII: "Polak z pięcio braćmi przybył, czyli raczej powrócił z Illiryi do kraju nad rzeką Wisłą około roku świata 3530 (przed narodzeniem Chrystusa r. 470) wygnał Alanów, którzy przodka jego książęcia Lechitów, albo Legiów, przed lat pięciuset wyparli byli" (str. 170)
Czyli według Prokosza Lechici zostali wyparci w R.Ś. 3030, a nie po 3114. Obie relacje się uzupełniają: Caros został wyparty z Gniezna w 3030, wskutek czego przeniósł się na południe i założył Carodom, który ukończył jego syn Wawal. Natomiast Slawa II został wyparty przez Radboga aż do Illyrii.
Prokosz pisał, że Lechitów wyparli Alanowie, a w spisie Dyjamentowskiego, że Wiendalowie. Obydwie informacje są ze sobą zgodne, bo Wandal (Wiendal) był synem Alana II. Jednocześnie trzeba zauważyć, że doszło do ostrej rywalizacji między potomkami Wandala, t.j. Wandalami i Lechitami, iż toczyli między sobą wojny o terytorium.
Spis ze zbiorów Dyjamentowskiego pt. 'Iazygarum Antiqui Reges' wyjaśnia, że Polak odzyskał kraj od Wandali i Alanów, co potwierdza moją powyższą uwagę: "Które podbiwszy Palak władzy swoiey, do Kraiu świeżo rekuperowanego od Wandalów y Alanów przyłączył."
Po wygnaniu Slawa II, nad Lechitami panowali królowie Wiendalów.
Ich spis podaje Dyjamentowski:
Radbog do 3143 t.j. 858 p.n.e.
Gingoran 3143-3165 t.j. 858-836 p.n.e.
Romir 3165-3183 t.j. 836-818 p.n.e.
Wientymir 3183-3219 t.j. 818-782 p.n.e.
Gisl 3219-3239 t.j. 782-762 p.n.e.
Ludegar 3239-3271 t.j. 762-730 p.n.e.
Glodoswent 3271-3299 t.j. 730-702 p.n.e.
Gerad 3299-3330 t.j. 702-671 p.n.e.
Chalupan 3330-3355 t.j. 671-646 p.n.e.
Milibor 3355-3376 t.j. 646-625 p.n.e.
Schalko (Gil) 3376-3406 t.j. 625-595 p.n.e.
Walczył z Duńczykami w 3392 t.j. 609 r. p.n.e.
Chroniak 3406-3446 t.j. 595-555 p.n.e.
Gostwin 3446-3461 t.j. 555-540 p.n.e.
Komarek 3461-3487 t.j. 540-514 p.n.e.
Wiendysl 3487-3506 t.j. 514-495 p.n.e.
Swatopol 3506-3515 t.j. 495-486 p.n.e.
Mazyk 3515-3530 t.j. 486-471 p.n.e.
Niestety brakuje informacji o tych królach. Prawdopodobnie zostały zniszczone, aby wymazać fakt okupacji Lechii przez Wandalię.

według: Facebook.com, profil o nazwie: Lechia